آدرس دفتر مرکزی الکتروکویر

ایران، تهران، بلوار آفریقا، چهارراه جهان کودک، خیابان انتشارات علمی فرهنگی، ساختمان کویر، پلاک 24 کد پستی: ۱۳۸۱۱-۱۵۱۸۷
معاونت فروش و پروژه ها: ۸۵۴۲ داخلی ۳۰۰ فکس: ۸۸۷۸۹۴۴۸
info@electrokavir.com

آدرس کارخانه الکتروکویر

ایران، یزد، شهرک صنعتی یزد کد پستی: ۸۳۹۶۱-۸۹۴۷۱
۰۳۵-۳۷۲۷۲۵۹۱
info@electrokavir.com