سیمان تهران
سیمان شمال
سیمان فیروزکوه
سیمان خزر
سیمان سامان غرب
سیمان بهبهان
سیمان لامرد
سیمان بجنورد
سیمان نائین
سیمان زابل
سیمان جووین
سیمان کرمان
سیمان هرمزگان
سیمان غدیر
سیمان خوزستان
سیمان چهارمحال
سیمان میانه
سیمان خراسان
سیمان مبارکه
مس باهنر
شیشه فلوت تبریز
شیشه فلوت قزوین
فولاد سبزوار
کارخانه نوشیدنی سازی زمزم
فولاد کاوه جنوب
آلومینیوم کاوه
فولاد آلیاژی ایران
کاغذ کاسپین

پروژه های اجرایی صنعتی

سیمان خزر

شرکت سیمان خزر بعنوان یکی از واحدهای بزرگ تولیدی سیمان در کشور است.