پروژه های نیروگاه

پروژه های نیروگاه ها

پروژه های اجرایی نیروگاه ها

اردبیل

نیروگاه اردبیل

نیروگاه گازی اردبیل شامل چهار واحد گازی به ظرفیت ۵/۱۵۷ مگاوات (مجموعاً ۶۳۰ مگاوات) در شرایط ایزو (ISO) است که در آن از ۴ واحد توربین گاز V94.2استفاده شده است. همچنین طرح توسعه این نیروگاه...

پروژه‌های نیروگاه به پروژه‌هایی اطلاق می‌شود که به طراحی، ساخت، و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها جهت تولید انرژی برق می‌پردازند.