نیروگاه عسلویه
نیروگاه پارس جنوبی
نیروگاه پره سر
نیروگاه بهبهان
نیروگاه اردبیل
نیروگاه ارومیه
نیروگاه پرند
نیروگاه نکا
نیروگاه علی آباد
نیروگاه کازرون
نیروگاه کرمانشاه
نیروگاه سربندر
نیروگاه آبادان
نیروگاه گناوه
نیروگاه کارون
نیروگاه یزد
نیروگاه اصفهان
نیروگاه دماوند
نیروگاه قاعن
نیروگاه کرمانیان
نیروگاه سمنان
نیروگاه غرب کارون
نیروگاه پارسیان
نیروگاه طبس
نیروگاه کاسپین

پروژه های اجرایی نیروگاه ها

نیروگاه اردبیل

نیروگاه گازی اردبیل شامل چهار واحد گازی به ظرفیت ۵/۱۵۷ مگاوات (مجموعاً ۶۳۰ مگاوات) در شرایط ایزو (ISO) است که در آن از ۴ واحد توربین گاز V94.2استفاده شده است. همچنین طرح توسعه این نیروگاه…