اخبار و دانستنی ها

طراحی و ساخت باسداکت های فشار متوسط

طراحی و ساخت باسداکت های فشار متوسط باس‌داکت‌‌ها که با نام Busbar Trunking یا Bus way در استاندارد شناخته شده و با نام مخفف BTS نیز شناخته می‌گردد ، به…

تابلوهای ژنراتوری

تابلوهای ژنراتوری   طراحی، ساخت و تایپ تست تابلوهای ژنراتوری توسط واحد R&D شرکت الکتروکویر با نام EKG بازگشت

تابلوهای کوره قوس الکتریکی

تابلوهای کوره های قوس الکتریکی طراحی، ساخت و تایپ تست تابلوهای کوره های قوس الکتریکی EAF/LF توسط واحد R&D شرکت الکتروکویر با نام EK36 S+ بازگشت