طراحی و ساخت باسداکت های فشار متوسط

باس‌داکت‌‌ها که با نام Busbar Trunking یا Bus way در استاندارد شناخته شده و با نام مخفف BTS نیز شناخته می‌گردد ، به هادی‌هایی از جنس شینه‌ها اطلاق می‌گردد که در داخل محفظه‌ای در کنار همدیگر قرار گرفته و مانند کابل ، وظیفه عبور جریان را از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر به عهده دارند.

168