لنا یزد

  • ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف تحت لیسانس لگراند فرانسه.

  • ساخت تابلوهای برق فشار متوسط (کمپکت) تحت لیسانس RB ایتالیا.

  • ساخت باسداکتهای فشار ضعیف و فشار متوسط تحت لیسانس MegaBarre ایتالیا.

وب سایت : www.LenaYazd.com