تماس با ما

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی الکتروکویر

ایران، تهران، بلوار آفریقا، چهارراه جهان کودک، خیابان انتشارات علمی فرهنگی، ساختمان کویر، پلاک 24 کد پستی: ۱۳۸۱۱-۱۵۱۸۷
معاونت فروش و پروژه ها: ۸۵۴۲ داخلی ۳۰۰ فکس: ۸۸۷۸۹۴۴۸
info@electrokavir.com

آدرس کارخانه الکتروکویر

ایران، یزد، فاز ۲ شهرک صنعتی یزد، خیابان ۲۴متری سوم، کوچه ۲ بهارستان کد پستی: ۸۹۴۷۱-۸۳۶۴۷ و ۸۹۴۷۱-۸۳۶۴۸
۰۳۵-۳۷۲۷۲۵۹۱
info@electrokavir.com