گواهینامه ایزو
|

گواهینامه های ایزو الکتروکویر

iso 14001:2015

iso 45001:2018

iso 9001:2015

منشور طرح ریزی سیستم های مدیریت یکپارچه

شرکت الکترو کویر
با افتخار به گذشته، اطمینان به حال و امید به آینده و تکیه بر سرمایه ارزشمند نیروی انسانی کارآمد خود و به منظور افزایش رضایت ذینفعان و همچنین شناسایی و اجرای کلیه قوانین و مقررات مرتبط با دامنه کاری شرکت، اقدام به استقرار سیستم های مدیریتی بر اساس استانداردهای بین ا لمللی ISO 9001:2015 ، ISO 14001:2015 ، ISO 45001:2018 ، ISO 29993:2017 و مسئولیت اجتماعی در دامنه کاری، خدمات طراحی، ساخت و خدمات پس از فروش تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط، تحت لیسانس زیمنس آلمان و تولید تابلوهای GIS زیمنس نموده است.

چشم انداز الکتروکویر 1403

پیشتاز در راهکارهای جامع نوآورانه و بومی سازی فن آوری های نوین صنعت برق

ماموریت

ما در جهت رضایت مندی ذینفعان و ارتقای مسئولیت های اجتماعی با ارائه محصولات، خدمات و راهکارهای ارزش آفرین در صنعت برق، اطمینان و آرامش را به ارمغان می آوریم.

ارزش های بنیادین

-اخلاق حرفه ای
-رضایتمندی ذینفعان
-تعالی سازمانی
-مسئولیت اجتماعی
-اعتماد به تیم

خط مشی

– بهبود مستمر فرایندها، زیرساخت ها و سیستم های مدیریت در راستای استراتژی های سازمان

– افزایش رضایتمندی ذینفعان از طریق اعمال قوانین، استاندارد ها و سایر نیازمندی های قابل اجرا با هدف ارتقای سطح خدمات و تأمین بهتر نیازها و خواسته های ایشان از منظرکیفیت محصولات، محیط زیست و ایمنی و بهداشت

– متعهد به حذف یا کاهش خطرات و پیشگیری از حوادث، بیماری و آلودگی های زیست محیطی و کاهش مصرف منابع و انرژی های تجدید ناپذیر در مسیر توسعه پایدار .

– افزایش بهره وری کارکنان از طریق ارتقای انگیزه، اعتماد و آگاهی ایشان.

– بهبود مشارکت کارکنان و نمایندگان ایشان در تصمیم سازی مدیران علی الخصوص از منظر ایمنی و بهداشت

– توسعه ارتباط برد-برد با تأمین کنندگان

– ارتقای سطح دانش و آگاهی مشتریان در زمینه نصب ، راه اندازی، نگهداری و تعمیرات محصولات

– بهبود سیستم مدیریت دانش از طریق خلق، ساماندهی، تبادل، بکارگیری و بروزآوری حافظه سازمانی

 

مدیریت شرکت با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از استقرار موارد فوق پشتیبانی نموده و ازیکایك همکاران شرکت انتظار دارد تا جهت تأمین الزامات سیستم های مدیریت فوق،

شکل گیری، نگهداری و بهبود مستمر آنها تمامی تلاش های خود را مبذول نمایند.

                                                                                                                                حمید منتظری – مدیرعامل